Biznesowe Wtorki: Wizerunek marki

Wizerunek wydaje się być terminem tak oczywistym, że aż niepotrzebnym do wyjaśnienia. Nic bardziej mylnego. Pojęcie tak szerokie i złożone, że nie rozumiejąc w pełni jego mechanizmów działania, nie jesteśmy w stanie skutecznie działać. Dlatego dzisiaj lekcja mówiąca o tym, czym wizerunek jest, co się na niego składa i jakie spełnia funkcje.

„Wizerunek (łacińskie imago) oznacza wzór, pierwowzór, wyobrażenie, urojenie, marzenie senne. Wizerunek to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, czyli to, co inni o nas myślą, co inni o nas wiedzą i co sądzą, że widzą”[1]. Jest to najbardziej ogólna definicja wizerunku, nas jednak interesuje konkretnie wizerunek marketingowy, a ten „uwzględnia grupę konsumentów, odbiorców i innych kontrahentów. Wizerunek całej organizacji może być tworzony pod kątem otoczenia zewnętrznego, wewnętrznego (pracowników) i społeczno-politycznego. W stosunku do każdego z tych rodzajów otoczenia organizacja może tworzyć inny wizerunek z wykorzystaniem odrębnych czynników (argumentów)”[2]. Definicja ta świetnie obrazuje złożoność wizerunku organizacji, wskazując na wpływ poszczególnych grup oraz na różnice między wizerunkami kierowanymi do różnych odbiorców. Jeszcze kilka innych definicji mówi o pozytywnym obrazie danego przedsiębiorstwa, towaru, usługi w percepcji opinii publicznej. Obraz marki tworzony jest poprzez promocyjne działania marketingowe. Wizerunek spełnia określone funkcje, które są trzonem wielu działań promocyjnych, sprzedażowych. Oto główne z nich:

 • Oddaje charakter produktu i wpływa na decyzję wyboru produktu danej marki przez odbiorcę.
 • Gwarantuje klientom dodatkowe, niematerialne korzyści, jakimi mogą być prestiż, wyróżnienie.
 • Sprzyja indywidualizacji marki, produktu, wyróżnia spośród konkurencji.
 • Dzięki niemu wzrasta zaufanie do firmy.
 • Zmniejsza ryzyko i upraszcza proces podejmowania zakupów przez konsumentów[5].

Za wizerunek marki często uznaje się opakowanie produktu, które jest swoistym drogowskazem dla odbiorcy. Znane opakowanie szybciej znajdzie się wśród innych produktów na półce w sklepie, na zdjęciu w gazecie, w internecie. Ładne i funkcjonalne opakowanie pomoże także przy wyborze produktów, których de facto klient nigdy nie kupował, ale poszukując dobrego jakościowo produktu zaufa „lepszemu” opakowaniu, które jest gwarancją dobrego, markowego produktu. Biorąc pod uwagę słabnącą moc reklamy, które są np. pomijane podczas oglądania telewizji, opakowanie coraz bardziej zyskuje na wartości. „Staje się zatem milczącym doradcą ułatwiającym dokonanie zakupu, silną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa, które je stosuje, oraz bardzo skutecznym (bezpłatnym) medium reklamowym dostępnym na półce sklepowej, w domu, a może także i w miejscu pracy”[6]. Widzimy więc, że na wizerunek marki ogromny wpływ ma samo opakowanie, które tak naprawdę pierwotnie miało funkcję ochronną produktu, natomiast później przybrało postać reklamy samej w sobie.

Osiągnięcie założonego wizerunku jest zadaniem długookresowym i wymaga stosowania wielu środków promocji. Oprócz tradycyjnych form promocji tj. reklama, PR, firmy wykorzystują dzisiaj na dużą skalę internet i media społecznościowe. Są one ciekawą propozycją ze względu na bezpośredni kontakt z odbiorcą, który jest zainteresowany daną marką. Nie ma więc ryzyka źle zaadresowanej kampanii promocyjnej i straconych pieniędzy. Chociaż koszty prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, marketingowych są o wiele mniejsze niż w mediach tradycyjnych, to i tak tutaj ryzyko to jest stosunkowo małe.

 [1] Grażyna Białopiotrowicz, Kreowanie Wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa 2009, s. 17.

[2] Tamże, s. 17.

[3] Tamże, s. 80.

[4] Tamże, s. 81.

[5] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006.

[6] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006, s.153.

Biznesone Wtorki: Marka – co to?

Czym właściwie jest marka i jaką funkcję pełni? Takim pytaniem rozpoczynamy kolejny artykuł z serii Biznesowych Wtorków, i spieszymy z odpowiedzią. Mamy nadzieję, że szeroką, a zarazem bardzo konkretną.

Marka to oznaczenie, nazwa, często także znak graficzny (logo) lub jakiś symbol, dóbr i usług danej firmy, przedsiębiorstwa. Oprócz nazwy i znaku graficznego na markę składają się inne elementy takie jak: produkt rzeczywisty, opakowanie, reklama, dystrybucja, polityka cenowa[1]. „Marka funkcjonuje również jako swoisty skrót myślowy, oznaczający rynkowy wizerunek produktu, zestawu produktów lub/i sprzedawcy, który je oferuje”[2]. Definicja, ta wskazuje, że klient oprócz produktu identyfikuje z marką jej pracowników, którzy budują jej wizerunek. Marka definiuje swój produkt, usługę, dzięki niej klient jest w stanie odróżnić produkt konkurencji a nawet scharakteryzować go. Dzieje się tak ze względu na funkcje, jakie marka ma zadanie spełniać, a są nimi przede wszystkim:

 • odróżnienie przez klientów produktów danej marki, od produktów konkurencyjnych,
 • zapewnienie ochrony szczególnych cech produktu przed naśladownictwem,
 • marka jest jednym ze sposobów komunikowania się z odbiorcami,
 • marka jest dla Klienta gwarancją produktu i dobrego zakupu.[3]

Podsumowując, marka jest dla wielu gwarancją jakości produktu, jego modnego wyglądu, funkcjonalności, a także prostej obsługi czy gwarancji i serwisu oraz profesjonalnej obsługi personelu. Ponadto marka indywidualizuje produkt, nadając mu szczególnych wartości, których nie posiadają podobne produkty, które po prostu nie są markowe, albo marka nie jest aż tak znana i silna. Marka często oznacza także prestiż, więc zakup produktów markowych, znanych podnosi status społeczny i daje nabywcy poczucie społecznej akceptacji – co podkreślał w swojej definicji terminu marki profesor John Philip Jones: „Marka jest to produkt, który dostarcza korzyści funkcjonujących oraz wartości dodanej, którą niektórzy nabywcy cenią na tyle, aby ją kupić”[4]. Czerpanie dodatkowych wartości przypisanych marce i budowanie swojej pozycji społecznej w oparciu o nią zostało nazwane personalizacją. „Funkcja personalizacji wiąże się z faktem, iż poprzez zakup określonej marki konsument pragnie podkreślić swoją pozycję w hierarchii społecznej. Wybrana marka zatem umożliwia określonym grupom zaznaczenie swojej odrębności oraz miejsca w społeczeństwie”[5]. Takie definiowanie marki w dzisiejszych czasach wydaje się być oczywiste. Ludzie aspirują do tego, by mieć markowe, drogie rzeczy, którymi można się pochwalić.

Marka to wartość sama w sobie, jest jednym z elementów składających się
na dany produkt. Buduje się ją latami, zdobywając przy tym oddanych klientów, którzy dzięki zaufaniu zawsze będą wybierać produkt tej, a nie innej marki. Konsumenci bardzo przywiązują się do marek. Częściej kupują produkty, które już znają, albo produkty marek, których klientami już są, bo ufają, że jakość produktu będzie taka,
jak zawsze. Możemy to zjawisko nazwać „przywiązaniem do marki”, na które składa się zarówno produkt, jak i świadomość marki. „Budowanie świadomości marki (ang. branding) to proces polegający na kreowaniu tożsamości danego produktu lub usługi w taki sposób, aby jego charakterystyczne cechy takie jak unikatowy wygląd, smak czy pozycja na rynku, na trwale zapisały się w świadomości konsumenta”[6]. Marki, które istnieją na rynku od lat, w tej chwili tylko umacniają swoją pozycję,
w gorszej sytuacji są te marki, które na rynek dopiero wchodzą i muszą znaleźć na nim swoje miejsce.

Należy się jeszcze przyjrzeć temu, jak marka powstaje, w jaki sposób jest budowana , krok po kroku. Budowanie marki to długofalowy plan mający wyznaczone cele i założenia. Ich realizacja zazwyczaj jest bardzo pracochłonna, czasochłonna i wymagająca dużych nakładów finansowych. Jednak korzyści płynące z wykreowanej, dobrze prosperującej marki są ogromne, dlatego znaczna część przedsiębiorców dąży do budowania silnej
i stabilnej na rynku marki.

[1] red. Bogna Pilarczyk, Henryk Mruk, Kompendium wiedzy o marketingu, PWN, Warszawa 2006, , s.167.

[2] Tamże, s.167.

[3] Tamże, s.168-169.

[4] Joe Marconi, Marketing Marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość swojej marki,K E. LIBER, Warszawa 2002, s. 31.

[5] Tamże, s. 25.

[6] Richard Hall, Marketing bez tabu czyli jak to robią najlepsi, Samo Sedno, Warszawa 2011, s. 59.

Biznesowe Wtorki: Jak tworzyć infografiki?

 

Infografiki to ostatnio bardzo modne formy przedstawiania informacji – często stanowią one element marketingu, dlatego dziś w „Biznesowych Wtorkach” właśnie o nich.

W dzisiejszych czasach zalewani jesteśmy ogromną ilością danych i informacji, które nie zawsze są jasne i czytelne. Niestety często brakuje nam czasu na zastanowienie się i przeanalizowanie ich. Chcąc ułatwić sobie zadanie poszukujemy krótkich, zwięzłych form, które szybko pozwolą przyswoić lub zrozumieć dane zagadnienie, a przy okazji nie będą nudne, a nawet wręcz przeciwnie – zachęcające. Tu z pomocą przychodzą infografiki.

 

Czym jest infografika?

Jeżeli bardzo zależy nam na zdefiniowaniu tego terminu, to myślę, że najbliżej prawdy będę, gdy określę infografikę jako zastosowanie elementów graficznych do przedstawienia danych w uproszczony, logiczny i ciekawy sposób. Najczęściej spotykane formy to:

 • mapa
 • wykres
 • oś czasu/ timeline (można wykorzystać np. w CV)
 • infografiki wyjaśniające procesy / zależności

Moc infografik tkwi w ich formie czyli w obrazie, który jest najbardziej przyjazny nie tylko dla oka, ale także dla mózgu i procesu zapamiętywania – z informacji przekazanych za pomocą obrazu zapamiętujemy aż 90% z nich! Dla porównania – informacje przetwarzane ze słuchu zapamiętywane są na poziomie 20%, a te w formie tekstu jedynie w 10%.
Właśnie dlatego zasada MNIEJ TEKSTU WIĘCEJ OBRAZU w przypadku tworzenia infografik, jest tą złotą.

 

Dobra infografika czyli jaka?

Dobrą infografikę charakteryzują 3 podstawowe cechy:

 • czytelność
 • zwięzłość
 • intuicyjność

I tak, infografika ma być ładna. I fajna. Dlaczego? Ludzie lubią takie rzeczy. Bo to, co ładne wywołuje przyjemne emocje. Te z kolei budują zaangażowanie, dzięki czemu nasza grafika zyskuje zainteresowanie, a tym samym potencjał wirusowy (dzielimy się nią z innymi).

 

Jak wykonać infografikę?

Zanim w ogóle zabierzemy się za robienie infografiki, musimy zastanowić się nad kilkoma kluczowymi sprawami – inaczej zmarnujemy bardzo dużo czasu i zostaniemy z czymś, co najzwyczajniej w świecie będzie bezużyteczne. Zatem, zadajmy sobie kilka pytań:

 1. TEMAT: o czym chcę zrobić infografikę?

Niestety, nie wszystkie tematy nadają się na infografikę – przed etapem projektowania zastanów się czy oby na pewno jesteś w stanie uprościć dane zagadnienia tak, by to przede wszystkim obraz o nim opowiadał.

 1. PO CO ją robię? Jaki jest jej CEL?

W oparciu o to co ma przedstawiać infografika, decydujemy o jej formie, selekcjonujemy informacje i wybieramy odpowiednie grafiki.

 1. JAKIE DANE będą wykorzystane?

Dla ułatwienia odbioru danych zawartych w  infografice, dobieramy odpowiednie dla nich formy:

 • wykres pioniowy – przyda się, gdy chcemy porównywać ze sobą wartości i relacje między nimi;
 • wykres poziomy – dobrze sprawdzi się przy omawianiu długości, poziomu realizacji (progress bar) i (podobnie jak wykres pionowy) porównania wartości;
  (zarówno wykres poziomy, jak i pionowy należą do tych najbardziej precyzyjnych)
 • wykres kołowy – stosujemy do przedstawienia udziału poszczególnych kategorii w całości (proporcji); uwaga na zbyt dużą liczbę kategorii (przy większej liczbie warto sięgnąć po wykres poziomy lub pionowy – czytelność przede wszystkim!);
 • wykres liniowy – dobrze zastosować przy prezentacji zmian w czasie (zwłaszcza przy kilku kategoriach, które możemy od razu porównać);
 • wykres punktowy – pokaże rozłożenie danych w wybranym obszarze oraz relacje między nimi;
 • wykres bąbelkowy – podobnie jak wykres punktowy, sprawdzi się w pokazywaniu relacji między danymi, jak również ich natężenia i istotności (tu operujemy rozmiarem i kolorem; ważne: kolory intensywne i jasne optycznie powiększają, a stonowane i ciemniejsze pomniejszają obszar bąbelków);
 • symbole graficzne – świetnie sprawdzą się przy danych ilościowych.

Pamiętaj, by dane były możliwie jak najbardziej precyzyjne, a informacje sprawdzone.

 1. Dla KOGO?

Zdefiniowanie odbiorcy jest bardzo ważne – ma wpływ na formę, kolory czy dobór grafik, ale również na treść – pamiętaj, że musi ona być zrozumiała i przejrzysta.

 

Proces twórczy

Proces twórczy owszem – jest bardzo przyjemny, bo z części mocno analitycznej pozwala przenieść się w świat kolorów, fontów, obrazków etc. W końcu można kreatywnie się wyżyć! Jednak infografika nie może być tylko przypadkowym zbiorem ładnych elementów – na tym etapie także musimy zastanowić się na kilkoma sprawami.

Układ. Tutaj ważna jest selekcja i uporządkowanie informacji, które mają być zawarte infografice. Przypominam złotą zasadę: im mniej tekstu, tym lepiej. Infografika ma stanowić esencję (w postaci obrazu), więc w miarę możliwości redukuj tekst (i uważaj przy tym na skróty myślowe!). Pamiętaj, że wszystko ma tworzyć logiczny ciąg. Pomyśl o tym, które dane łatwiej czyta się od prawej do lewej strony, a które z góry do dołu. Zastanów się także nad hierarchią informacji – dzięki temu infografika będzie bardziej intuicyjna. Przeznaczoną przestrzeń proponuję podzielić na prostokąty i kwadraty (których oczywiście nie musi być widać) – porządek gwarantowany!

Przy planowaniu układu infografiki polecam także sięgnąć po papier i ołówek – to bezcenni pomocnicy, którzy są odporni na mrożące krew z w żyłach komunikaty „system Windows nie zapisał zmian w pliku” 😉 Poza tym, dajcie odpocząć swoim oczom od ekranu.

Kolory i grafiki. Zastosowana gama kolorystyczna ma wpływ na:

 • czytelność infografiki;
 • charakter (profesjonalny / nowoczesny / awangardowy);
 • odbiorcę – zbyt krzykliwe, kontrastowe kolory męczą oczy i zniechęcają do obcowania z infografiką, dlatego zaleca się używanie kolorów stonowanych.

Kolory – obok estetycznej – pełnią szereg ważnych funkcji, o których warto pamiętać przy tworzeniu infografik:

 • wyróżnienie – podkreślają ważne informacje; tekst wyróżniony kolorem jest bardziej widoczny niż ten, zaznaczony kształtem czy rozmiarem;
 • selekcja – sygnalizują podział lub grupują podobne treści;
 • wartość – tonowanie kolorem informuje o natężeniu jakiejś wartości;
 • identyfikacja – kolory nadają pewną spójność (z prezentowanym tematem lub kolorystyką narzucona przez klienta);
 • kultura – nie możemy zapominać o tym, że kolory same w sobie mają jakieś znaczenie (czasem różne kulturowo!) przywodząc pewne skojarzenia automatycznie (np. czerwony – zagrożenie/miłość, czerń – śmierć). Warto mieć to na uwadze, by nasza infografika zyskała na czytelności przekazu.

W przypadku grafik, pamiętajcie żeby:

 • były spójne z całym projektem (kolorowe/czarno-białe/zdjęcia w jednakowym lub podobnym stylu),
 • były dobrej jakości (zwłaszcza jeśli używacie zdjęć),
 • były aktualne (ważne przy logach).

Polecam także stosowanie ikon. Choć mówi się, że są niemodne, ja osobiście bardzo je lubię – podobnie jak kolory przywołują proste skojarzenia, dzięki czemu tekst redukuje się samodzielnie 😉

 

Czy oby na pewno wszystko jest jasne?

Oto jest pytanie! Bardzo, bardzo, BARDZO ważna sprawa. Nie ma nic gorszego, niż piękna infografika, której poświęciłyśmy milion godzin i która jest do…niczego. Samej będzie Ci trudno ocenić klarowność pracy, jaką wykonałaś (bo przecież to Ty najlepiej wiesz, o co w niej tak naprawdę chodzi), dlatego poproś kogoś „z boku”, kogoś, kto nie wie nad czym pracowałaś przez ostatnie wieczory, by odpowiedział na powyższe pytanie lub po prostu opowiedział, czego dotyczy infografika. Jeżeli wszystko jest jasne, to mamy sukces i możemy pokazywać infografikę szerszej widowni by zbierać (zasłużone!) pochwały. 😉

 

Skąd czerpać inspiracje?

Tworzenie infografik to bardzo intensywny proces twórczy, na który nie zawsze mamy czas lub energię. Ale! Od czego mamy Internet? Poniżej znajdziecie kilka linków, które z pewnością będą pomocne w tworzeniu infografik lub tylko wybranych ich elementów (np. wykresów).

http://piktochart.com/

https://infogr.am/

http://www.dailyinfographic.com/

http://visual.ly/

https://www.instagram.com/explore/tags/infographic/

https://infograph.venngage.com/

http://magdeleine.co/

http://skuawk.com/

https://stock.tookapic.com/

I na koniec jeszcze jedna wskazówka: wyjdź na dwór. Poważnie. Rozejrzyj się wokół, porozmawiaj z ludźmi, przejdź się do pobliskiego parku. Szukaj inspiracji wszędzie, spróbuj zrobić choć maleńką część (zdjęcie lub rysunek) samodzielnie – dzięki temu Twoje infografiki będą oryginalne i wyjątkowe.

 

Miłego tworzenia!
Aga Kwaśna
Asystent w dziale badań i strategii w domu mediowym

 

Źródła:

 • Infografiki – krótki poradnik, Wawrzyniec Święcicki – wawrzyniec-swiecicki.com, zamieszczony pierwotnie na stronie nauka.uj.edu.pl.
 • https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/102/dlaczego-warto-poslugiwac-sie-infografika

Biznesowe Wtorki: Rola fotografii produktowej w biznesie

Fot. marszalstudio.pl

Żyjemy w czasach, kiedy mogłoby się wydawać, że w marketingu i reklamie widzieliśmy już wszystko. Nic bardziej mylnego. Proste sztuczki marketingowe już dawno przestały działać. Dzisiejszy konsument jest bardziej wymagający i świadomy. Oczekuje od nas czegoś więcej niż przedstawienia zwykłej oferty. Dobry towar za przyzwoitą cenę może dzisiaj oferować każdy. Dlatego musisz przekonać go, że to twoja firma i oferowany produkt są godne uwagi.

 

Content nie tylko treścią

Aktualnie w marketingu internetowym obserwujemy trend, który zdominował resztę – mowa o Content Marketingu. Ważne, aby konsument widział dodatkowe korzyści związane z zakupem towaru. Najczęściej jest to nastawienie na wiedzę (które nie musi być przedstawiane jedynie w tekście). Jesteśmy ciekawi, chcemy poszerzać swoje horyzonty i wiedzieć jak najwięcej o tym, co mamy zamiar kupić. Nie zapominajmy jednak, że wszyscy jesteśmy wzrokowcami i to obrazy zapadają nam w pamięci najszybciej i na o wiele dłużej. I w tym właśnie momencie zaczyna działać magia zdjęć produktowych.

 

Fotografia produktu elementem wizerunku firmy

Podczas gdy o dwa kliknięcia dalej znajduje się las konkurencji, musisz postarać się, aby klient został i dokonał zakupu właśnie u ciebie. Niezwykle ważny jest opis produktu, określenie jego parametrów, ale bez zdjęć współczesny handel internetowy przestałby istnieć. To właśnie one odgrywają najważniejszą rolę. Sposób, w jaki przedstawiasz swoje produkty na fotografiach świadczy nie tylko o tobie i twojej firmie, ale również o tym, jakie masz podejście do odbiorców. Niewątpliwie zdjęcia czy to kompozycyjne, czy produktowe są elementem wizerunku, na który ciężko pracujesz każdego dnia. Dlatego nie pozwól, żeby praca ta poszła na marne, np. poprzez pokazywanie klientowi zdjęć zrobionych niechlujnie, w niskiej rozdzielczości, albo niekorzystnie przedstawiających produkt. Fotografie wykorzystywane do prezentacji produktu powinny być:

 • wysokiej jakości,
 • estetyczne,
 • w odpowiedniej rozdzielczości,
 • zwracające uwagę na zalety,
 • odpowiednio zoptymalizowane.
Fot. marszalstudio.pl
Fot. marszalstudio.pl

 

Packshot – co to?

Najprostsze zdjęcia reklamowe to packshoty. Przedstawiają one w dowolnych ujęciach produkt, jego elementy, opakowanie. Zdjęcia te najczęściej są szparowane lub wykonywane na białym tle, co znacznie ułatwia ich późniejsze wykorzystywanie (np. w sklepie internetowym, katalogu drukowanym, prasie itp.). Zdarza się również, że klient ma szczegółowe wytyczne co do danych technicznych zdjęć, mogą nimi być:

 • konkretna rozdzielczość,
 • wycinanie detali,
 • dodawanie tła,
 • nakładanie znaku wodnego,
 • i inne.

Z założenia zdjęcie produktowe powinno przedstawiać przedmiot takim, jakim jest. Jednak ze względu na fakt, iż packshot ma również sprzedawać, sama technika odpowiedniego oświetlenia produktu i wykonania zdjęcia, a później proces postprodukcji często są bardzo pracochłonne. Wszystko to ma na celu uwydatnienie zalet produktu oraz odwrócenie uwagi od jego mankamentów, ale zacznijmy od początku… Gdy studio przyjmuje partię towaru do sfotografowania musi ją odpowiednio przygotować – rozpakować, posegregować, oczyścić itp. Następnie należy odpowiednio ustawić studio i oświetlenie, które niejednokrotnie podczas sesji są zmieniane. Po wykonaniu zdjęć, przychodzi czas na retusz. To bardzo ważny element całego procesu wykonywania packshotów. Na tym etapie produkty są doskonalone i przybierają pożądany przez klienta wygląd. Standardowe zdjęcia produktowe, w ujęciach takich jak front, tył czy skos, mogą przedstawiać dowolny przedmiot. W przypadku fotografowania mody, zdecydowanie najbardziej wziętą aktualnie formą prezentacji są zdjęcia odzieży „na duchu”.Packshoty wykonywane na niewidocznym manekinie, bardzo dobrze prezentują ubrania i są zdecydowanym ulubieńcem firm modowych (zarówno tych małych, jak i dużych). Wykorzystywane są m.in.: w e-sklepach, do publikacji internetowych, do druku materiałów promocyjnych, w prasie.

fot. marszalstudio.pl
Fot. marszalstudio.pl

 

Obrotowe filmy produktowe nowoczesną formą prezentacji

W Polsce przyjęło się, że terminem packshot nazywane jest zdjęcie produktowe, możecie jednak spotkać się takim określeniem prezentacji 360, albo krótkich filmów reklamowych. Obrotowe filmy produktowe, mogą być szczególnie przydatne i pomocne dla klientów sklepów internetowych i marek posiadających w ofercie produkty złożone, przestrzenne, albo luksusowe. Jest to z pewnością bardzo przyciągająca uwagę forma prezentacji, która dodatkowo posiada w sobie wiele treści przydatnej konsumentowi.

 

Kobiety myślą o własnym biznesie – raport o Millenialsach

Z wykonanego na zlecenie home.pl przez ARC Rynek i Opinia badania, wynika, że tyle samo kobiet co mężczyzn (czyli 74 proc.) z pokolenia Millenialsów, chciałoby rozwinąć własny biznes. Prawie połowa ankietowanych pań (46 proc.), chciałaby wprowadzić takie plany w życie w dalszej przyszłości (powyżej dwóch lat).

Millenialsi (inaczej pokolenie Y), to ludzie urodzeni pomiędzy 1980, a 1995 rokiem. Szacuje się, że w ciągu najbliższej dekady, to właśnie oni znacząco wpłyną na kształt światowej gospodarki. Co więcej, będą stanowili aż 75% globalnej siły roboczej! Już teraz w Polsce żyje 9 mln Millenialsów. Dlatego są tak chętnie badaną grupą społeczną.

Skoro młode kobiety coraz częściej myślą o własnym biznesie, to warto zapytać w jakich branżach zamierzają działać? Ankietowane zainteresowane są głównie takimi kierunkami jak: działalność handlowa (12%), marketing/reklama/public relations (6%), praca w branży spożywczej (7%), IT (6%), kosmetyczna (5%), odzieżowa (5%) i turystyczna (3%).

Kobiety należące do pokolenia Y nie boją się ryzykować. Wbrew obiegowym opiniom, to własnie one w ciągu najbliższych lat zostaną przedsiębiorcami. Z pomocą przyjdą im nowe technologie, dzięki którym założenie dobrze prosperującego sklepu internetowego, bloga, oraz aplikacji będzie tanie i wygodne – mówi Marta Puczyńska, dyrektor działu marketingu i sprzedaży w home.pl.

Badanie ARC Rynek i Opinia zostało wykonane w dniach 11 – 14 lutego 2016 r. Jego celem było sprawdzenie podejścia i skłonności pokolenia millennialsów do zakładania własnego biznesu. Respondentami były osoby urodzone w latach 1980-1995.

Biznesowe Wtorki: Jak napisać biznesplan?

Choć dokument ten często się bagatelizuje, to jest on bardzo przydatny dla planującego biznes, jak i obowiązkowy, gdy chce się pozyskać dotację, kredyt czy inwestora. Biznesplan to spis wszystkich celów, założeń, prognozowanych zysków i kosztów oraz czyhających zagrożeń. Rzetelne podsumowanie pozwoli Ci trzeźwo ocenić sytuację i powodzenie swojego biznesowego pomysłu.

Bez względu na to czy dokument sporządzasz dla siebie czy dla kogoś innego, to powinien on zawierać kilka punktów, które w prosty sposób przedstawią planowaną lub istniejącą już działalność. Pamiętaj, że biznesplan to konkretny dokument, w którym nie ma miejsca na obszerne, mało znaczące opisy. Tekst i informacje w nim zawarte powinny być rzetelne, zwięzłe i zrozumiałe dla każdego.

Co tak właściwie zawiera biznesplan? Opis biznesu, jego mocne i słabe strony, umiejscowienie na rynku, a także informacje o potencjalnych klientach, spis niezbędnych kontrahentów, plan marketingowy oraz analizę finansową. Wszystko to na kilku stronach.

Jak każdy dokument, tak i ten powinien zawierać elementy takie jak strona tytułowa, spis treści, streszczenie, poszczególne rozdziały, ponumerowane strony oraz podpis osoby go sporządzającej.

Jakie informacje zawrzeć w poszczególnych rozdziałach?

STRESZCZENIE
Tekst ten w skrócie opowiada o firmie, produkcie czy usłudze, celach i założeniach przedsiębiorstwa. Streszczenie podsumowuje najważniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach, dlatego powinno się go pisać na samym końcu. Należy przygotować go z największą starannością, gdyż to właśnie ta część biznesplanu, zachęca do dalszego czytania.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA i PRODUKTU/USŁUGI
W tym rozdziale zawieramy dane firmy, jej filozofię i sposób działania. Nie powinno zabraknąć również informacji ogólnych o branży i rynku, w którym działalność funkcjonuje, a także krótkiej charakterystyki odbiorcy. Opis produktu i usługi, to natomiast nie tylko stan faktyczny, ale i wyszczególnienie cech wiążących się z atrakcyjnością, innowacyjnością i konkurencyjnością projektu.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
To miejsce przeznaczone na przedstawienie struktury firmy, podział obowiązków na konkretne jednostki oraz wskazanie odpowiedzialności za prowadzenie konkretnych tematów. Ma on jasno informować o tym, kto i w jakim stopniu firmą zarządza. Ale to nie wszystko. W tym rozdziale zamieszcza się również zagadnienia mówiące o wykwalifikowaniu, sposobie zatrudnienia, płacach czy dodatkowych szkoleniach i kursach. W przypadku, gdy firma ma zamiar korzystać z outsoursingu, to również powinno zostać to szczegółowo opisane.

BADANIE RYNKU I KONKURENCJI
Przedstawiamy wnioski z przeprowadzanych badań i analiz, które będą informowały czytelnika o charakterystyce rynku, branży, o możliwościach jakie stwarza, albo w jaki sposób nas ogranicza. W rozdziale tym należy zawrzeć swoisty raport z monitoringu konkurencji pod względem innowacyjnych rozwiązań, polityki cenowej czy realizacji zleceń/zamówień. A także określenie grupy odbiorców produktu/usługi oraz określenie szans na jej powiększenie.

PLAN MARKETINGOWY
Ten rozdział zawiera oczywiście sposób i formy dotarcia do potencjalnego odbiorcy, a więc marketing, reklamę i PR. Opróćz konkretnych form przekazu (np. banery, artykuły sponsorowane, publikacje w prasie), pomysłów na kampanie i wstępnego ich zaplanowania, potrzebny jest również budżet oraz potencjalny zasięg.

HARMONOGRAM PRAC
Jest konieczny, do uzyskania efektów i osiągania założonych celów. Nie tylko potrafi zmobilizować, ale po prostu jest też jednym z kluczowych punktów biznesplanu. Harmonogram powinien zawierać plan na co najmniej kilka lat. Przedstawiać musi cele i terminy ich realizacji, natomiast nie mniej ważne są również sposoby osiągnięcia, jak i czynniki mogące mieć wpływ na powodzenie lub niepowodzenie tychże założeń.

ANALIZA FINANSOWA
Najważniejszym elementem biznesplanu są oczywiście finanse. Zestawienie prognozowanych zysków z kosztami, przepływ środków pieniężnych oraz plany inwestycyjne, to najbardziej konkretne dane, jakie uzyskujemy podczas tworzenia takiego dokumentu. Od tej analizy może zależeć pozyskanie wspólników, dofinansować czy kredytów. Może również być pewnym drogowskazem dla samej Ciebie i z pewnością warto z tego skorzystać, bowiem liczby nie kłamią!

Biznesowe Wtorki: Biznes – od czego zacząć?

Otwarcie własnego biznesu jednych przeraża, a drugich wręcz motywuje do szybkiego działania. Sprawa wydaje się stosunkowo prosta – wymyślisz rodzaj działalności, zorganizujesz towar czy usługę i biznes gotowy. Nic bardziej mylnego. Zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania formalne i oficjalne, należy się wcześniej dobrze do tego przygotować, a przede wszystkim stworzyć sobie plan, którego punkty pomogą w uniknięciu rozczarowania.

Pomysł
Pomysłów na biznes z pewnością Ci nie brakuje. Aktualnie mamy takie możliwości, że nie zdziwilibyśmy się, gdybyś dziennie wymyślała co najmniej jeden. Który więc wybrać? Ten najbardziej oryginalny i innowacyjny. Nie daj się ponieść ogólnemu trendowi i temu co w danym momencie otwierają wszyscy inni. Znacznie większe szanse będziesz miała na przetrwanie z ręcznie malowanymi karmikami dla ptaków, niż kolejną marką modową, bo po prostu znajdziesz swoją niszę. Oczywiście ważne jest wyczucie, celowanie w trwającą modę i aktualne potrzeby Klientów, jednak jeszcze ważniejsze to, by nie stracić przy tym intuicji, wyczucia i indywidualności.

Badanie konkurencji
W momencie, gdy na poważnie zajmiesz się jakąś koncepcją, koniecznie sprawdź konkurencję swojego produktu czy usługi. I nie chodzi tylko o to czy jest jej dużo czy mało, ale również elementy takie jak:
– wizerunek w sieci (WWW, social media, publikacje), bo zdecydowanie ten na szybko będzie Ci najłatwiej sprawić,
– sposób zaprezentowania produktu/usługi,
– zasady realizacji zamówień/zleceń,
– polityka cenowa,
– rodzaj promocji, reklamowa się.
Wszystkie te zebrane w całość informacje, pomogą Ci stworzyć mechanizm własnego biznesu. Na ich podstawie będziesz mogła zbudować przewagę swojego biznesu, czymś co zdecydowanie wyróżnia go od innych. Ponadto będziesz miała świadomość z kim konkurujesz, co jest niezwykle istotne.

Biznesplan
Niezbędne narzędzie przy planowaniu biznesu, to właśnie biznesplan. Nic nie podpowie Ci lepiej, niż kalkulacje i liczby. To dzięki zapisanym w nim założeniom, będziesz w stanie przewidzieć sens całego przedsięwzięcia, jego rentowność, koszty i wydatki, a także zyski. Choć takie prognozy często są bardzo optymistyczne, to jeśli podejdziesz do zadania rzetelnie, z pewnością dokument ten pomoże Ci realnie ocenić sytuację i organizację dalszych działań.

Zakładanie firmy
Kiedy decyzja o rozpoczęciu działalności zapadnie, należy zgłosić to odpowiednim urzędom, aby móc oficjalnie funkcjonować jako przedsiębiorstwo. W przypadku tworzenia pierwszej firmy, na początek powinna wystarczyć Działalność Gospodarcza, której prowadzenie i rozliczanie jest uproszczone, a samo założenie banalnie proste (co niebawem Wam pokażemy).

Biznesowe Wtorki

O ile emancypację kobiet i równouprawnienie mamy już dawno za sobą, to do dziś istnieją obszary, w których oczywiście miejsce dla kobiet jest, ale z pewnością są one tam mniej zauważane i doceniane. Niewątpliwie tego typu postawy podcinają skrzydła, a my chcemy pomóc je rozwinąć. Dlatego też poszerzamy serwis o rubrykę „Biznesowe Wtorki”, gdyż to właśnie przedsiębiorczość jest cechą, której kobietom nie brakuje, a czasami się ją ignoruje.

Cykl artykułów, które będą pojawiały się co tydzień, zawsze we wtorek, będzie pełnił funkcję podręcznika, ściągawki i poradnika w jednym. Zamierzamy publikować przydatne informacje związane z prowadzeniem biznesu, jego formalnymi zagadnieniami, odpowiednim zarządzeniem i skutecznym promowaniem.

Biznesowe Wtorki z pewnością okażą się dla wielu sporą dawką wiedzy i źródłem inspiracji. Artykuły mogą być również szerszą odpowiedzią na nurtujące pytania i zagadnienia – podsyłajcie je do nas mailem (redakcja@bafavenue.pl, w tytule „Biznesowe Wtorki”).

Pierwszy artykuł z cyklu już za tydzień! 🙂

Jak urządzić biurko?

Wiele osób ma problem ze zorganizowaniem swojego miejsca pracy. Na biurku lub stoliku, który przeznaczają do wykonywania powierzonych obowiązków, panuje chaos lub wręcz przeciwnie- niezdrowa pedantyczność. Co zrobić, aby nasze miejsce pracy było przyjazne i zachęcało nas do efektywności? Przedstawiamy 5 najważniejszych porad.

 1. Duży blat. Na małej powierzchni nie pracuje się wygodnie; często jedyną rzeczą, jaką możemy na niej postawić, jest laptop. Warto mieć dodatkowe miejsce na dokumenty, ewentualne książki (np. słowniki, jeśli jesteśmy tłumaczami) czy podstawowe przyrządy biurowe (długopisy, ołówki, spinacze, dziurkacze).
 2. Kubek z przyborami do pisania. Dzięki temu wszystkie akcesoria piśmiennicze znajdziesz w jednym miejscu; możesz w nim umieścić długopisy, ołówki, a także zakreślacze, które na pewno Ci się przydarzą. Taki pojemnik wygląda schludnie i estetycznie.
 3. Szafka na najważniejsze dokumenty. Jeśli dysponujesz biurkiem z jedną lub dwiema małymi szafkami (większość mebli jest w nie obecnie wyposażona) to tam schowaj papiery, które są Ci potrzebne w codziennej pracy. W ten sposób unikniesz biegania po mieszkaniu/biurze i szukania niezbędnych dokumentów.
 4. Tablica korkowa i notatnik. Jeśli masz możliwość, zawieś ją nad biurkiem lub w jego pobliżu; będziesz mogła na bieżąco przylepiać na niej karteczki z zadaniami do wykonania. Oszczędzisz w ten sposób czas na zastanawianie się, za co zabrać się najpierw. Dobrym pomysłem jest również notatnik położony na rogu biurka tak, aby nie przeszkadzał w pracy- jeśli wpadniesz na jakiś pomysł lub będziesz potrzebowała zapisać dane, które niekoniecznie nadają się na tablicę, będziesz mieć notatnik pod ręką.
 5. Zadbaj o małą roślinkę, którą postawisz na rogu biurka lub w jego pobliżu. Udowodniono, że kolor zielony działa relaksująco na nasze oczy, szczególnie, gdy jesteśmy zmęczeni ciągłym wpatrywaniem się w ekran komputera lub arkusze dokumentów. Ponadto obecność rośliny uspokoi Cię i sprawi, że będziesz się mniej stresować.